Sudigle
กรุณา download Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่ click
ท่านสามารถคลิ๊กขวา แล้วกด save as
ท่านใดมีข้อสอบแนะนำ กรุณาส่งมาได้ที่ sudipannet@gmail.com
 
 
ข้อสอบโควต้า มช แยกตามเรื่อง
เซต ภาคตัดกรวย
เรียงสับเปลี่ยน ลอการิทึม
เวกเตอร์ อนุกรม
ความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน
ตรีโกณประยุกต์ เรขาคณิต
ระบบจำนวนจริง ลิมิตฟังก์ชัน
สถิติ(1) สถิติ(2)
สถิติ(3) ตรรกศาสตร์
ตรีโกณมิติ เมตริกซ์
อนุพันธ์ กำหนดการเชิงเส้น
ความสัมพันธ์ อินทิเกรต(1)
อินทิเกรต(2) อินทิเกรต(3)
 
Ent 2547 HighSchool in US(1)
Ent 2546 หนึ่ง Ent 2541
Ent 2546 สอง Ent 2540
Ent 2545 หนึ่ง Ent 2539
Ent 2545 สอง Ent 2538
Ent 2544 หนึ่ง Ent 2537
Ent 2544 สอง Ent 2536
Ent 2543 หนึ่ง Ent 2535
Ent 2543 สอง  
   
โอลิมปิก 2546 โอลิมปิก 2545
โอลิมปิก 2544 โอลิมปิก 2543
โอลิมปิก 2542 โอลิมปิก 2541
โอลิมปิก 2540  
 
Ent 2547 โอลิมปิกภาคปฏิบัติ 2546
Ent 2546 หนึ่ง โอลิมปิกรอบสอง 2546
Ent 2546 สอง โอลิมปิกรอบแรก 2546
Ent 2545 หนึ่ง สอวน 2546
Ent 2545 สอง ราชมงคล 2546
Ent 2544 หนึ่ง  
Ent 2544 สอง  
Ent 2543 หนึ่ง  
Ent 2543 สอง  
 
Ent 47
Ent 46
เฉลย Ent 46
Ent 45 ครั้งแรก Ent 45 ครั้งที่สอง
Ent 44 ครั้งแรก Ent 44 ครั้งที่สอง
Ent 43 ครั้งแรก Ent 43 ครั้งที่สอง
 
 
 
 
Ent 47
Ent 46 ครั้งแรก Ent 46 ครั้งที่สอง
Ent 45 ครั้งแรก Ent 45 ครั้งที่สอง
Ent 44 ครั้งแรก Ent 44 ครั้งที่สอง
Ent 43 ครั้งแรก Ent 43 ครั้งที่สอง
 
 
 
พื้นฐานวิศวะ Ent 47
พื้นฐานวิศวะ Ent 46 ครั้งแรก Ent 46 ครั้งที่สอง
พื้นฐานวิศวะ Ent 45 ครั้งแรก Ent 45 ครั้งที่สอง
พื้นฐานวิศวะ Ent 44 ครั้งแรก Ent 44 ครั้งที่สอง
 
 
 
 
Copyright © 2004 - 2008 by Sudipan.net